OGŁOSZENIE
Data dodania: 2016-10-24 15:34:29

Zapraszamy do składania ofert.

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. z siedzibą w Woli zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”.
Usługa jest realizowana w ramach projektu unijnego pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”, Numer projektu WND-RPSL.07.04.02-24-03CG/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy DZIAŁANIE 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) PODDZIAŁANIE 7.4.2.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 7.11.2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym

Formularz ofertowy dla zainteresowanych wykonawców
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl