OGŁOSZENIE
Data dodania: 2016-11-16 17:56:45

Realizacja projektu Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości.

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996), firma Centrum Przedsiębiorczości w Woli jako realizator projektu pn. Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości, zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie Oferty za przeprowadzenie merytorycznej oceny formularzy rekrutacyjnych, pełnienie funkcji Oficera dotacyjnego oraz przeprowadzenie oceny wniosków w ramach Komisji Oceny Biznes Planów w w/w projekcie.
Szczegóły w załączonym Zaproszeniu do składania ofert.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Oświadczenie

| Wstecz |






Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl