OGŁOSZENIE
Data dodania: 2016-12-13 12:02:49

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996), firma Centrum Przedsiębiorczości w Woli jako realizator projektu pn. „Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”, zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie Oferty na przeprowadzenie szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej” w w/w projekcie.
Szczegóły w załączonym Zaproszeniu do składania ofert

Termin na składanie ofert upływa w dniu 22.12.2016 r.

Załącznik 1,2,3 – Formularz ofertowy, Oświadczenia

UWAGA!!!
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych potencjalnych wykonawców, że obecnie w projekcie mamy 8 uczestników projektu do Ścieżki Samozatrudnienia.Docelowa grupa uczestników to 15 osób.

Prowadzimy nabór uzupełniający na Ścieżkę Samozatrudnienia aby zakwalifikować do projektu pozostałe 7 osób.

| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl