Ogłoszenie
Data dodania: 2017-01-12 12:36:00

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”.

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996), firma Centrum Przedsiębiorczości w Woli jako realizator projektu pn. „Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przesyłania Oferty na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”.

Szczegóły w załączonym Zaproszeni do składania ofert.
Załączniki nr 1, 2 – Formularz ofertowy, Oświadczenia.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 19.01.2017 r.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl